Behandeling

De anamnese

Als eerste wordt er een intake gehouden waar o.a. de anamnese wordt afgenomen. De anamnese is dat deel van het gesprek waarbij gegevens over uw klacht en uw ziektehistorie worden geïnventariseerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de behandeling op uw specifieke situatie af te stemmen.

 

De behandeling

De behandeling is opgebouwd uit een serie zachte rolbewegingen met duim en wijsvinger gemaakt op specifiek plaatsen op het lichaam. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd.

De duur van een behandeling variëert van een kwartier tot een uur.Hierin zijn ook pauzes ingebouwd die het lichaam de gelegenheid geven om te reageren op de gebruikte handgrepen. Dit zorgt voor een optimale reactie van de persoon en deze pauzes zijn even belangrijk als de handelingen zelf.

Indien u niet direct op de huid behandeld kan of wilt worden is het mogelijk om door dunne kleding heen te werken. Normaal gesproken ligt u op een behandeltafel. Indien dat voor uw situatie te belastend is kan er ook zittend of staand behandeld worden.

 

 

Na de behandeling.
Het effect van een behandeling kan gunstig beïnvloed worden door:

– het na de behandeling rustig aan te doen,

– regelmatig te bewegen ( met mate ),

– minstens 1,5 L water per dag te drinken om het lichaam de gelegenheid te geven de vrijkomende afvalstoffen af te voeren.

– de overige adviezen van de beoefenaar op te volgen.