Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling:

Coaching

In de coaching kan ik je ondersteunen en stimuleren om je doelen te bereiken. Te denken valt aan het inslaan van een nieuwe weg naar aanleiding van bijvoorbeeld burn-out/stress, rouw en trauma, balans tussen werk en privé, relaties, opvoeding, begeleiding via PGB of reïntegratie.

Counseling

In de counseling gaan we dieper in op het bewustworden van conditioneringen en patronen en het vrij zijn van deze (ongewenste) patronen, zodat je je doelen makkelijker kan bereiken. Het (her)vinden van je innerlijk weten, gebruik maken van je intuïtie en meer leven zoals je dat werkelijk wilt.

 

Stervensbegeleiding

op een gegeven moment komt er een punt in ieders leven dat je het leven los moet laten. Omdat je het leven hebt voltooid en oud bent geworden of als het lichaam niet meer wil door ziekte. Als je wilt kan ik je begeleiden in je stervensproces op een manier die bij je past.

Onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen zijn innerlijke vrede en rust ervaren, zaken op orde brengen en loslaten, familie en vrienden, afscheid nemen, bewust het stervensproces ingaan en volbrengen.

Supervisie

Is kort gezegd een combinatie van coaching en counseling en gericht op het verdiepen, verbreden en dikwijls ontdekken van je kwaliteiten als professional.
Feedback is gericht op meer inzicht krijgen in je functioneren en effectiviteit en het gebruiken van je innerlijke wijsheid en intuïtie. Supervisie kan op de werkplek met eventuele klanten plaatsvinden of in mijn praktijk.

 

Deskundigheidsbevordering

Op aanvraag organiseer ik trainingen voor (equi)therapeuten. In groepen of individueel. Het gaat om het vergroten van je kennis en vaardigheden, het vullen van je gereedschapkist. Kan ook casuïstiek gericht zijn.

In de vier bovenstaande werkvormen kunnen we indien gewenst, het paard inzetten als partner. Onderwerpen die dan duidelijk naar voren kunnen komen zijn bewustzijn, de zintuigen, congruentie, communicatie, leiding geven, grenzen en effectiviteit.