Privacy en klachten

Privacyverklaring (AVG): Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden indien van toepassing in het dossier gegevens opgenomen die voor … Meer lezen over Privacy en klachten